Víc než izolace...
phone+420 735 700 770
Znáte z TV - Loskuták

Tepelná izolace podlahy

Tepelná izolace podlahy je velmi důležitým prvkem zateplení stavby. Pokud máme studený pocit od nohou, může být v místnosti „sebetepleji“ a přesto se nezbavíme celkového pocitu zimy. V mnoha objektech je problém s chladem v prvním nadzemním podlaží, tedy od sklepních prostor a suterénů. Neméně důležitou je tepelná izolace podlahy půdy. Pokud nemáme zájem o vytápění celého půdního prostoru, je kvalitní zateplení podlahy půdy nezbytností, které musí nahradit tepelnou izolaci podkroví.

Chytrá pěna nabízí několik variant zateplení podlahy a to v přímé návaznosti na uvažované využití prostoru a také zda bude podlaha pochozí či nikoliv.

V případě, že se jedná o podlahy kde je zatěžovaná celá skladba konstrukce (tedy neprovádí se rošt), používá se k zateplení tvrdá pěna. Běžnou skladbu konstrukce tak tvoří hydroizolační vrstva, tepelná izolace, podlahové vytápění, betonová mazanina a na ni konečná povrchová úprava (dlažba, plovoucí podlaha atd.)

U podlah, kde je součástí skladby rošt se záklopem (např. OSB desky), se používá měkká pěna, která také výborně tlumí zvuk.

Pokud se jedná o půdní prostory, je vhodná také varianta zateplení tvrdou pěnou jako konečnou povrchovou úpravou, která je plně pochozí. V případě, že se půdní prostory nevyužívají, provedeme zateplení měkkou pěnou s instalací pochozích lávek pro nutné revize či dostupnost např. k anténám a satelitům.

Hodí se pro

Spočítejte si cenu Vaší izolace

Spočítejte
si cenu
vaší izolace
? ? ? ? ?
? ? ? (více)
+ Přidat poznámku