Víc než izolace...
phone+420 735 700 770
Znáte z TV - Loskuták

Hydroizolace ploché střechy

Rozvoj plochých střech v České republice i na Slovensku začal v 60. - 70. letech minulého století, kdy byla snaha nevytvářet další obestavěný prostor a ze stavby odejmout všechny zbytečnosti. Tento rozvoj byl i přímo úměrný vývoji stavebních materiálů, které tuto konstrukci umožňovaly. V dnešní době je trend plochých střech ještě markantnější a to i v souvislosti s rozvojem tzv. zelených střech, tedy plochy, která je osázená vegetací.

 

Hydroizolace ploché střechy je důležitá!

Vzhledem k tomu, že se na ploché střeše drží sníh a také srážková voda, je nejdůležitějším prvkem ploché střechy hydroizolační vrstva. Hydroizolace používané na ploché střechy se dělí na tzv. povlakové – zde patří např. asfaltové pásy nebo PVC folie a stěrkové, kam patří např. tekuté lepenky. Nejmodernějším typem hydroizolačních vrstev jsou stříkané nebo nátěrové izolace silikon.

Hlavní problém při použití povlakových izolací, tedy asfaltových pásů nebo PVC folií jsou spoje a ošetření problematických míst jako jsou střešní výpustě, komíny a atiky. Naopak použitím stříkané či nátěrové hydroizolační vrstvy dochází k vytvoření jednolité vrstvy s dokonalou přídržností k podkladu a všechna kritická místa střechy jsou tak dokonale ošetřena.

Mezi další velké výhody těchto hydroizolačních systémů patří rychlost a také to, že vrstva nezatěžuje konstrukci střechy. Toto bývá problém hlavně u starších objektů, kde je za léta různých vysprávek několik vrstev asfaltových pásů a střecha je neúměrně zatížená, což může ohrožovat i celkovou statiku stavby.

V případě aplikace hydroizolačních systémů Chytrá pěna lze navíc vrstvu aplikovat na stávající povrch bez nutnosti odstraňovat stávající vrstvy. Tím se celá sanace střechy nejen velmi zrychlí, ale také výrazně zlevní.

 

Výhody hydroizolačních systémů Chytrá pěna:

 • Aplikace na stávající podklad = úspora financí pro investora
 • Rychlost aplikace
 • Dokonalé ošetření kritických míst střechy – žádné spoje
 • Dlouhá životnost – záruka 20 let
 • Možnost kombinace s Chytrou pěnou jako dodatečné zateplení střechy

 

Technologický postup:

Postup

 1. Příprava povrchu

  Příprava povrchu je velmi důležitou součástí úspěšné realizace. Podklad je nutné dokonale očistit a případně odmastit. V některých případech je také nutné povrch vybrousit. Pokud se jedná o aplikaci na stávající podklad např. z asfaltových pásů, je nutné odstranit boule, povrch srovnat a zpětně natavit odchlípnutá místa.

  Pokud jsou na střeše místa kde jsou spáry a praskliny, je nutné je přetmelit a zvláště namáhaná místa se ošetří elastickými páskami pro zajištění pružnosti těchto míst.

 1. Vytvoření adhezního můstku

  Proto, abychom zajistili dokonalou přídržnost k podkladu, musí se na připravený podklad aplikovat penetrační nátěr. Užívané penetrační nátěry se liší dle povrchu, je nutné např. rozlišit zda se jedná o savý či nesavý podklad.
 1. Nátěr hydroizolační vrstvy

  Na takto připravený povrch se aplikuje samotná hydroizolace. V případě samostatné hydroizolační vrstvy se používá min. 2kg materiálu na 1 m2, což v praxi odpovídá vrstvě 2 – 3 mm.

 1. Konečná povrchová úprava

  Po aplikaci hydroizolačního systému Chytrá pěna již není potřeba žádné další ošetření a povrch tak slouží dokonale svému účelu. Na takový povrch se také může umístit zásyp z kačírku nebo umístit geotextílie a připravit tak povrch na osazení vegetační vrstvy u zelené střechy.

  V případě pochozích střech či teras provádíme také protiskluzovou úpravu vsypem křemičitého písku nebo plastových kuliček

 

 

Hodí se pro

Spočítejte si cenu Vaší izolace

Spočítejte
si cenu
vaší izolace
? ? ? ? ?
? ? ? (více)
+ Přidat poznámku