Víc než izolace...
phone+420 735 700 770
Znáte z TV - Loskuták

Chytrá pěna® PREMIUM

Se službou Chytrá pěna® PREMIUM zaplatíte za vytápění minimum

Služba Chytrá pěna® PREMIUM představuje nadstandardní volbu zateplení. Měrná spotřeba tepla je nižší než 50 kWh/m2 a takto zateplená stavba již plní normu nízkoenergetického standardu.

Úspora tepla je ve srovnání se staršími, nezaizolovanými stavbami až tříčtvrtinová. Izolace Chytrou pěnou se zkrátka vyplatí, protože je to investice, která se velmi rychle vrátí. Náklady na vytápění jsou minimální za zajištění vysokého standardu.

Tabulka srovnání produktů

Chytrá pěna® Součinitel prostupu tepla U dle ČSN 730540 Tepelný odpor R    Síla nástřiku měkká pěna EKO S500 Síla nástřiku polotvrdá pěna EKO H200
ECONOMY U ≤ 0,24 Wm2K  R ≤ 4,05 m2K/W  50 – 150 mm 30 – 90 mm
KLASIK U ≤ 0,15 Wm2K R ≤ 6,48 m2K/W   160 – 240 mm 100 – 150 mm
PREMIUM U ≤ 0,12 Wm2K  R ≤ 8,38 m2K/W 250 – 310 mm  160 – 190 mm
PASIV U ≥ 0,11 Wm2K R > 8,65 m2K/W   320 mm a více 200 mm a více

Spočítejte si cenu Vaší izolace

Spočítejte
si cenu
vaší izolace
? ? ? ? ?
? ? ? (více)
+ Přidat poznámku