Víc než izolace...
phone+420 735 700 770
Znáte z TV - Loskuták

Tepelná izolace a zateplení ekologických domů

Na investici do kvalitní izolace

můžete získat dotaci

Trendem posledních let je nízkonákladové bydlení v domech, ve které platíte za energie minimum. Důvody jsou logické, jde nejen o ekonomickou úsporu, ale také o ochranu přírody.

Čím nižší jsou totiž energie na vytápění, případně chlazení, tím větší je úspora emisí oxidu uhličitého, který vzniká spalováním fosilních paliv. Existují různé kategorie úspory energií, kterými svůj domek můžete vybavit, nejčastěji se jedná o nízkoenergetické domy a pasivní domy.

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy mají třetinovou spotřebu tepla ve srovnání s klasickými domy, roční spotřeba tepla se pohybuje do 50 kWh/m2 ročně. K dosažení této úspory je nutné dobře promyslet celou stavbu, tak aby byla perfektně zaizolovaná a nevznikaly tepelné mosty.

V rámci služby Premium dosáhneme požadovaných hodnot zesíleným nástřikem polyuretanové pěny, který se u měkké pěny pohybuje mezi 250-310 mm a tvrdé od 160 do 190 mm. Chytrá pěna tvoří souvislou vrstvu i v těžce přístupných místech, skrz kterou žádné teplo neuniká. Kromě toho své funkční vlastnosti v podstatě neztrácí a účinně izoluje několik desítek let.

Pasivní domy

U pasivních domů jsou podmínky ještě přísnější. V rámci služby Pasiv je síla nástřiku ještě vyšší u měkké pěny 320 mm a více, u tvrdé pěny 200 mm a více. Aby se roční spotřeba tepla splňovala limit do 15 kWh/m2 ročně, nestačí pouze kvalitní izolace.

Pasivní domy totiž nevyužívají aktivních zdrojů tepla a je proto nutné je získávat jiným topným způsobem a pořídit si rekuperační jednotku, která řídí systém větrání a vyžívá tepla odváděného vzduchu.

Nová zelená úsporám

Ministerstvo životního prostřední na snížení energetické náročnosti budov přispívá v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

Spočítejte si cenu Vaší izolace

Spočítejte
si cenu
vaší izolace
? ? ? ? ?
? ? ? (více)
+ Přidat poznámku