logo Víc než izolace ...

Potřebujete poradit?

+420 735 700 770 po-pá 8:00 - 17:00
cs
  • sk

Potřebujete poradit

+420 735 700 770

Součinitel tepelné vodivosti u izolací - co to je?

picture

Když přemýšlíme o izolaci budov a zajištění optimální tepelné pohody uvnitř, jedním z nejdůležitějších faktorů je součinitel tepelné vodivosti. Označovaný řeckým písmenem lambda – λ. Co to ale přesně znamená, a jak se různé izolační materiály liší v této klíčové vlastnosti? Podívejte se s námi na součinitel tepelné vodivosti u tří nejběžnějších izolačních materiálů: polystyrenu, minerální vaty a PUR pěny.

Co je součinitel tepelné vodivosti?

Součinitel tepelné vodivosti, zkráceně λ, je číselný parametr, který charakterizuje schopnost materiálu vést teplo skrz materiál. Ať už jde o cihlu, beton nebo izolační materiál. Zjišťujeme tedy schopnost materiálu o tloušťce 1m vést teplo mezi dvěma povrchy a to při rozdílu teplot 1 Kelvin mezi oběma povrchy.

Matematicky takto: λ = d/(t*S*ΔT)*Q ,

  • d = tloušťka materiálu v m
  • t = čas v sekundách
  • ΔT = rozdíl teplot mezi oběma vodorovnými stranami
  • S = plocha materiálu vedoucího teplo
  • Q = množství tepla, které plochami projde.

Jednotkou součinitele je W/m.K. Čím je součinitel tepelné vodivosti nižší, tím lépe izoluje. Zjednodušeně řečeno, materiál s nižším λ bude efektivněji zabraňovat úniku tepla z budovy a pronikání chladu (i horka) dovnitř, což je zásadní pro snížení energetické náročnosti domu.

Tepelná vodivost polystyrenu a minerální vaty

Když se podíváme na dostupné izolační materiály, jsou stále často používány tradiční volby, jako je polystyren (EPS) nebo minerální vata. Součinitel tepelné vodivosti u extrudovaného polystyrenu je kolem 0,030 W/m.K. U minerální vaty je to dokonce 0,035 W/m.K. Tyto hodnoty jsou již poměrně efektivní. Problémem je, že tyto izolační materiály jsou montovány v pásech nebo deskách a ve spojích poměrně rychle stárnou, takže časem umožňují vznik tepelných mostů v konstrukci dřevostavby. Především u minerální vaty dochází k postupné degradaci jejích izolačních vlastností.

Tepelná vodivost PUR pěny

Polyuretanová pěna přichází s revolučním přístupem k izolaci. Tento materiál má součinitel tepelné vodivosti na úrovni 0,024 W/m.K, což je mnohem nižší hodnota než u polystyrenu a minerální vaty. PUR pěna se tak řadí mezi nejefektivnější izolační materiály na trhu. Navíc si tyto hodnoty zachovává stabilně, bez snížení účinnosti v průběhu let.

Kromě toho je schopna vytvářet dokonalá těsnění. Při aplikaci se pěna rozpíná, vyplňuje veškeré mezery a trhliny a zabraňuje vzniku tepelných mostů.

Součinitel tepelné vodivosti je jedním z nejdůležitějších parametrů, který bychom měli brát v úvahu při výběru izolačního materiálu. PUR pěna se v tomto ohledu výrazně vymyká a zabraňuje pronikání chladu i horka do vašich domovů.

Obraťte se na nás ještě dnes a my vám poradíme se vším ohledně izolace Chytrou pěnou. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám light navíc můžete získat finanční podporu, která pokryje velkou část nákladů.

Autor článku:

Petr Drochýtek

Specialista na zateplení PUR pěnou.info@chytrapena.cz

Specialista na zateplení PUR pěnou.