logo Víc než izolace ...

Potřebujete poradit?

+420 735 700 770 po-pá 8:00 - 17:00
cs
  • sk

Potřebujete poradit

+420 735 700 770

Pozor na rizika nesprávné aplikace PUR pěny

picture

Rozhodli jste se pro zateplení svého domu stříkanou polyuretanovou izolací? Toto rozhodnutí kvitujeme. Musíme se však také podívat na rizika spojená s nesprávným nanesením PUR pěny, kterým si můžete zadělat na nemalé problémy. Ať už se rozhodnete pro nástřik izolace svépomocí nebo chcete ušetřit a najmete si tu nejlevnější firmu, můžete tvrdě narazit.

V čem je problém?

Riziko podezřele levného nástřiku tkví v tom, že výrobce nemusí zajistit potřebnou kvalitu polyuretanové pěny a pouští se do výroby tohoto izolantu takříkajíc na koleně. Ač je výroba legislativně částečně ošetřena, výsledky mohou být více než neslavné. Samotná výroba polyuretanové pěny je totiž vcelku složitá, my v Chytré pěně proto odebíráme produkty pouze od ověřeného německého výrobce, který může svou odbornost a kvalifikaci řádně doložit.

Dalším kamenem úrazu je pak optická jednoduchost nástřiku pěny na místě. Aby pěna správně izolovala a ponechala si své unikátní vlastnosti, je třeba při jejím nástřiku dbát přesných postupů, použít profesionální zařízení a zároveň velmi přesně a citlivě nastavit veškeré parametry jako je teplota, tlak, směšování, poměr složek atp. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že není pěna jako pěna – je značný rozdíl mezi tvrdou a měkkou PUR pěnou a obě se používají pro zcela jiné účely.

Nejdůležitější oblastí je však už samotný návrh izolační vrstvy s ohledem na teplotní a vlhkostní charakteristiky prostředí, kde má dlouhé desítky let sloužit. Znalost stavební fyziky, fyziky polyuretanových pěn, dokonalé zvládnutí výpočtů tepelně technických stavů a znalosti týkající se aplikačních postupů a příprav jsou v tomto případě zcela klíčové. Právě neznalost v těchto oblastech vede u nezkušených firem a živnostníků k fatálním omylům a hrubým chybám už při samotném návrhu izolace.

Ztráta izolačních vlastností a tvorba tepelných mostů

Při izolaci plochých střech nástřikem tvrdé polyuretanové pěny dochází často k nesprávně nastavené hustotě pěny a tedy její nedostatečné hmotnosti. Základním předpokladem je volba vhodného, ověřeného systému, a to pěny s objemovou hmotností 60 kg/m3. Dlouhodobé zkušenosti převzaté z ostatních evropských zemí, především z Německa, jednoznačně preferují pěny o této specifické hmotnosti. Řada dalších fyzikálních vlastností této izolační vrstvy je přímo navázaná na veličinu objemové hmotnosti. Jedná se například o pevnost v tlaku při 10% stlačení, obrysovou stabilitu, pevnost v tahu či nasákavost. Jakékoliv snížení hmotnosti se projeví v dlouhodobé životnosti izolantu a ztráty unikátních vlastností. Především pak v segmentu izolace plochých střech je zcela klíčové striktně dodržovat celou řadu dalších parametrů, které jsou přímo závislé na daných klimatických podmínkách, tj. teploty a vlhkosti exteriéru i izolovaného objektu.

U nesprávné aplikace stříkané pěny je zrádné to, že se nedostatky nemusí projevit ihned, ale až za několik let. Ztrátu tepelněizolačních vlastností nepoznáte rovnou, i tvorba tepelných mostů, přes které vám bude zbytečně unikat teplo, trvá nějakou dobu. Následky neodborné izolace ovšem mohou být pro vaši peněženku i samotnou budovu velmi negativní.

Vždy byste proto měli pro samotnou aplikaci izolace vybírat kvalifikovanou firmu, která má doložené roky zkušeností, potřebné certifikace a odborně vyškolené pracovníky, kteří se za svou práci mohou zaručit. Rozhodně byste také neměli zapomínat na reference ostatních klientů. My v Chytré pěně nepatříme ke špičkám v oboru pro nic za nic – veškeré výše zmíněné aspekty jsou pro naše podnikání klíčové. Profesionálně vypracované zakázky a spokojení zákazníci pak mluví za nás. Přidejte se k nim i vy.

Autor článku:

Petr Drochýtek

Specialista na zateplení PUR pěnou.info@chytrapena.cz

Specialista na zateplení PUR pěnou.