Víc než izolace...
phone+420 735 700 770
Znáte z TV - Loskuták

Řešení reklamací

Vážený zákazníku, i když dbáme na vysokou výslednou kvalitu našeho prováděného díla, jsou situace v každé lidské činnosti, kdy se může vyskytnout vada díla a je nutné jej reklamovat a provést následnou opravu. Zvláště plochá střecha je složitým stavebním prvkem, který je vystaven extrémním podmínkám, především působení povětrnostních vlivů, silnému UV záření i mechanickému zatížení. Velmi důležitým faktorem je ale stav podkladu, jehož vlastnosti a chování nelze vždy zcele předvídat. Pokud tedy dojde k vadě díla, nebo jiné škodné události, potřebujeme mít od Vás co nedříve dostatek informací.

Žádáme Vás tedy o vyplnění formuláře níže, případně stažení a důkladné vyplnění reklamačního formuláře a přiložení detailních fotografií, ze kterých bude patrné a možné posoudit rozsah vady. Výrazně tím zkrátíte náš interní proces vyřízení reklamace. Po odeslání formuláře vyčkejte prosím na potvrzení o posouzení reklamace, tím bude případné reklamační řízení zahájeno.

Vyplněný formulář společně s fotografiemi zašlete na email reklamace@chytrapena.cz.

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Děkujeme za pochopení.

Váš reklamační tým

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Předmět reklamace:

Reklamační část: (vyplní zákazník)
Reklamace:

Návrh řešení ze strany zákazníka:Dílo bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek: 1. Při uplatňování záruční opravy je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury, případně předávací protokol vystavený při přebírání uvedeného díla.
2. Spolu s předávacím protokolem předává zákazník fotografie/video, ze kterých je reklamovaná závada patrná. Bez těchto podkladů nelze reklamaci posoudit ani řešit, tudíž neběží její reklamační lhůta. Podklady pošlete na email:reklamace@chytrapena.cz
3. Dílo nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu díla jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci, zákazník pak ztrácí záruku!
4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní informace, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.
5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací


Zásady ochrany osobních údajů
* povinné položky