Víc než izolace...

Polyurea

Čistá polyurea je dvousložková vodotěsná membrána, nanášená stříkáním, tvořená 100% v pevné látce, která nenarušuje životní prostředí, a chrání navíc povrchy před opotřebením anebo před korozí. Polyurea je průběžná, plně spojená membrána, bez výskytu švů nebo spojů, s dobou schnutí 4 sekundy.

Díky vysoké přilnavosti polyurey k většině podkladů se takto vytváří odolná povrchová vrstva,která poskytuje dlouhodobou ochranu proti oxidaci nebo korozi. Konečná úprava povrchu může býtprovedená jako protiskluzová a v různých barvách.Vzhledem k mechanickým a chemickým vlastnostem, představuje extrémně odolnou povrchovou vrstvu. Vrstva je vysoce odolná proti chemickým látkám, vykazuje vynikající charakteristiky v náročných podmínkách okolního prostředí, minimalizuje narůstání bakterií, může se snadno čistit, a dokáže utěsnit místa na spojích a v rozích. Systém Polyurea díky veškerým těmto charakteristikám zaujímá vedoucí místo v oboru povrchových vrstev a utěsnění proti vodě, a představuje tak jeden z nejlepších systémů, které jsou nyní k dispozici na trhu.

 

Polyurea je odolná i proti plamenu

Polyurea je vhodná také pro takové situace, kde má nanesená vrstva vykazovat vynikající vlastnosti pro zpomalování šíření ohně a pro odolnosti proti plamenu, v souladu s protipožárními směrnicemi, platnými v daném jednotlivém případě. Představuje ideální produkt pro vnitřní obložení v průmyslových a komerčních oblastech.