Víc než izolace...

Nová zelená úsporám

Program „Nová zelená úsporám“ je program ministerstva životního prostředí na snižování energetické náročnosti budov. To znamená, aby stavby byly co nejvíce účelné k využívání energetických zdrojů. Celý program je financován z prodeje emisních povolenek. 

V České republice funguje program „Nová zelená úsporám“ tak, že se firmy musí registrovat a registrovat také své výrobky, které pro program využívají. Na základě toho je přidělen tzv. SVT kód firmě i jednotlivým výrobkům.  

Jsou vypsány 3 kategorie + podkategorie podle toho, jaká opatření se podaří realizovat.

  1. určená pro rekonstrukce, kde základem je spočítání energetický poradcem aktuální energetická náročnost budovy a návrh opatření na její snížení buď o 20, 30, nebo 40% - podle toho jaká procentuální opatření se podaří realizovat je vypsán finanční příspěvek 400, 600, nebo 800Kč/m2 konstrukce. Základem je zpracování projektu a podání žádosti.
  2. určena pro novostavby, kde se poskytuje jednorázový příspěvek 300 – 400 tisíc Kč podle toho jakou kategorii energetické náročnosti budova bude plnit. Jedná se vždy o pasivní domy. Podmínkou je vždy použití systém řízeného větrání (tzv. rekuperace s vysokou účinností)
  3. určena jako podpora využívání solární energie. Jedná se o samostatnou kategorii, kde se poskytuje příspěvek na zbudování fotovoltaických zdrojů energie.

(seznam energetických poradců je zveřejněn na stránkách ministerstva. Na jejich služby je možné zpětně požádat o příspěvek do výše 5000Kč)  

Ještě existuje jedna varianta požadavku, že v případě, že někdo žádá o tzv. kotlíkovou dotaci (změna zařízení na vytápění s menší ekologickou zátěží), může být v rámci toho požadováno, aby provedl i doplňková opatření na zateplení.

Na Slovensku je to trochu jinak (jednodušší) – není potřeba registrace firem (kromě kontaktních fasádních zateplovacích systémů). Stačí, když firma provede zateplení a dokladuje, že svým opatřením plní platné normy na jednotlivé konstrukce dle STN 730540-2

 

Produkt SVT kód
EKO S 500 SVT3904
EKO H 200 SVT4363
EKO H Roof SVT4346


Mám zájem o Zelenou úsporám

:
:
:
: