logo more_than_insolation

Brauchen Sie Rat?

+420 703 426 563 days 8:00 - 17:00
de
 • cs
 • sk

Potřebujete poradit

+420 735 700 770

Časté dotazy

picture
 • V čem je stříkaná polyuretanová pěna lepší než vata?

  • je potřeba říct, že izolační pěna je v současnosti nejlepším tepelně izolačním materiálem. Je to dáno strukturou buněk – kapslí plněných vzduchem, kterou pěna vytváří. A protože je vrstva izolace vzduchotěsná, nedochází k profukování ani ztrátě tepla. To je prostě fakt, který je ověřen jak testováním, tak i našimi zákazníky.
  • izolační pěna je jedinou izolací, která se vyrábí přímo na místě pro konkrétní prostor. Aplikační firma vyplní izolací celý prostor bez mezer, spár a defektů, které vznikají u klasických materiálů. eliminuje tak veškeré tepelné mosty, které jsou slabinou klasických izolací.
  • chytrá pěna nepodléhá vlivům času a změnám počasí. Nemění se tak její tepelně izolační parametry a funguje po celou dobu životnosti.
  • životnost minerální vaty je 10-15 let. Po této době je struktura vaty již tak degradována, že tepelně izolační vlastnosti jsou výrazně sníženy. Projevuje se také necelistvost a to i v případě, že je dávána křížem. Vnikají tak plísně v místech tepelných mostů. Náhrada, nebo doplnění s sebou nese další výrazné náklady na odkrytí a zpětné zakrytí střechy. Tyto náklady jsou v součtu několikanásobné, než prvotní pořízení kvalitní izolace chytrou pěnou.
  • minerální vata je polotovar, který je nutné do izolovaného prostoru instalovat. A i když má z laboratorního hlediska podobný součinitel tepelné vodivosti jako chytrá pěna, jako celek s takovou hodnou již počítat nemůžete. Pokud vezmete do úvahy další parametry jako faktor difuzního odporu, krátkodobou nasákavost a prostupnost vodních par, jsou rozdíly mezi materiály zcela zásadní a jasně hovoří pro kvalitní izolaci chytrou pěnou.
  • svojí povahou je chytrá pěna univerzálním tepelně izolačním materiálem, který funguje nejen v zimě, ale i v létě. A právě tam si naši zákazníci tyto vlastnosti naplno uvědomí. V zimě totiž fungujeme tak, že když je nám zima, tak si přitopíme s konstatováním, že je prostě dneska zima. To že pak přijde vysoké vyúčtování za topení je v tu chvíli daleko. Ale v létě? Všude je horko. Doma i venku, takže řešením je buď klimatizace, nebo kvalitní izolace.
  • je zajímavé, že i když uvádíme, že návratnost investice do chytré pěny je 3-5let, mnoho zákazníků nám hlásí, že dosáhli návratnosti dokonce za jednu sezónu. Předtím jim totiž kotel spínal každou chvíli, ale po provedení izolace chytrou pěnou se interval výrazně prodloužil a celkové náklady na vytápění se tak neuvěřitelně snížily. Dokonce máme zákazníky, kteří si i testovali rozdíly před a po aplikaci a rozdíly tepelných ztrát byly neuvěřitelné.
 • V čem je vaše pěna lepší než ostatní pěny?

  • při porovnání naší chytré pěny s ostatními pěnami na našem trhu je nutné přihlížet k více faktorům. A i když se všechny pěny tváří velmi podobně, je pro laika velmi složité se orientovat v uváděných parametrech. Například některé společnosti uvádí součinitel vodivosti dosažených při jiných teplotách, než uvádí evropské normy. Dokonce je při testování pracováno se vzorky tak, aby výsledky např. krátkodobé nasákavosti vypadaly lépe.
  • náš trh je takový, že vznikají a zanikají menší aplikátorské firmy. Vznikají proto, že si jejich majitelé myslí, že aplikace pěny je jednoduchá a oni rychle vydělají. Aby získali zakázku, jsou ochotni jít na cenu i pod hranici rentability. Ale zjistí, že aby takto mohli fungovat, musí někde začít šetřit. A kde se dá ušetřit? Na kvalitě práce a na kvalitě materiálu!
   Naše firma za dobu své existence aplikovala pěnu na více než 4500 objektech v Čechách i na Slovensku. Zaměstnáváme 50 kmenových zaměstnanců, kteří prochází potřebnými školeními i za sebou mají kvalitní odborné zázemí tak, aby spokojenost našich zákazníků byla maximální. Proto disponujeme i spoustou referencí, které Vám můžeme bez problému poskytnout.
  • Jsme výhradním distributorem pěny německé kvality pro Českou republiku a Slovensko.
 • Jak je to s nasákavostí pěny?

  • nasákavost pěny, nebo vůbec stavebních materiálů je jeden z parametrů na který jsou materiály testovány na základě požadavků normy EN14315 a její stanovení se řídí normou EN(ČSN)1609.
  • u tepelných izolací je potřeba si odpovědět, zda je tepelná izolace vystavena takové vlhkosti, kterou simuluje testování, tedy částečné ponoření materiálu do vody. Shodneme se, že tepelná izolace nikdy (s výjimkou zatečení) nebude vystavena takové vlhkosti a ani není k tomu určena. Proto je potřeba brát krátkodobou nasákavost s rezervou a její význam je zanedbatelný alespoň co se týká posuzování jednotlivých pěn, kde z fyzikálních důvodů jsou výsledky podobné. Je potřeba říci, že každá pěna s otevřenou strukturou buněk je nasákavá, a ani u tvrdých pěn nelze hovořit o absolutní nenasákavosti – polyuretanové pěny jsou tepelnou izolací, a tedy nenahrazují hydroizolaci. Je však jasné, že v porovnání s minerální vatou, je krátkodobá nasákavost polyuretanových pěn mnohonásobně menší, a dokonce i v případě zatečení do pěny zůstávají po vysušení její tepelně izolační parametry zachovány. U minerální vaty je však jedná o totální likvidaci a její výměna je nutná.
  • něco jiného je parametr, který je součástí normy EN14315 a to prostup vodních par. To je schopnost materiálu propouštět, nebo nepropouštět vodní páry (molekuly vody) skrze svoji strukturu. Proto dělíme materiály na ty s otevřenou strukturou buněk a uzavřenou strukturou buněk. Proto je důležité zvolit vhodnou pěnu pro daný prostor. S tím Vám však zdarma poradí náš technik.
 • Odkud jste?

  • Chytrá pěna je firma s celorepublikovou působností. Centrála naší společnosti sídlí ve městě Jeseník a v celém Česku i Slovensku máme naše regionální obchodně-technické poradce, kteří zdarma provádí zaměření a návrh řešení.
   Naše aplikační soupravy se pohybují v terénu a vrací se na centrálu společnosti jen při ukončení cyklu. Materiálem jsou zásobováni průběžně. Náklady na dopravu k zákazníkovi vždy počítáme z určitých strategických bodů tak, aby byly tyto náklady pro zákazníka co nejvýhodnější.
 • A nešlo by to bez papíru?

  • Nešlo. Tak jak se řídíme pravidly kvality naší práce, stejně tak se řídíme platnými zákony. Máme společenskou zodpovědnost za 50 kmenových zaměstnanců, historii i vize firmy a nehodláme riskovat naše dobré jméno a budoucnost firmy.
   Za porušení zákona o DPH hrozí vysoké finanční sankce i tresty vězení až do výše 12 let, a to jak pro toho, kdo nabídne, tak přijme takovou zakázku. Chcete opravdu riskovat to, že Vás někdo udá a půjdete na několik let do vězení kvůli pár tisíc korun? K čemu by bylo o všechno přijít?
   Musíte si také říct, když si vezmete řemeslníka, který dělá bez papíru, tak je to někdo, kdo je ochoten šidit. Máte jistotu, že nebude šidit i Vás jako zákazníka? Co mu v tom brání?
 • Proč mám platit zálohu?

  • Chápeme, že existují obavy zákazníků spojené s placením záloh a na druhé straně existují obavy firem s problémy při placení ceny za dílo. Občas to slýcháme v televizi, ale dnes už je situace přece jen jiná, než v 90-tých letech. Dnes je právo na straně zákazníka.
  • Chytrá pěna je firma s vysokou prestiží, společenskou odpovědností a řídíme se systémy řízení jakosti ISO. Nehodláme riskovat naši značku tím, že bychom neprovedli dohodnutou práci. Disponujeme osmi aplikačními soupravami, pro které musíme plánovat zakázky, obsazenost pracovníků i objednávky materiálu. Zálohy na provedení díla jsou tak nutností. I tak máme několik modelů na stanovování výše záloh a vše je obsaženo i ve smlouvě o dílo.
 • Jakou potřebujete mít teplotu pro aplikaci?

  • pro správnou aplikaci pěny, tedy k uskutečnění správné chemické reakce vzniku izolační pěny je vyžadována teplota vzduchu a podkladu minimálně 10 stupňů Celsia. V případě aplikací pěn s uzavřenou strukturou buněk (tvrdých) je vyžadována i suchost podkladu.V případě, že teploty v zimním období nedosahují těchto hodnot, je nutné prostor vyhřívat, a to jak před aplikací, tak během aplikace. Doporučujeme umístit přenosné topidlo do místnosti tak minimálně 12hod. před aplikací a nechat jej zapnuté i přes noc do příjezdu aplikační soupravy. Veškeré prostory za pozednicí, prostupy pro okna i dveře je nutné před aplikací uzavřít.
 • A jakou tedy potřebujete mít elektriku?

  • technologie pro výrobu polyuretanu se skládá z reaktoru a kompresoru. Ty společně mají vysoké nároky na příkon elektrického proudu, a proto vyžadujeme třífázový přívod s jištěním minimálně 25 ampér (typ jističe B) – 3x25B. Můžeme vám také poslat zpracované pokyny pro přípravu elektriky na váš email, kde je vše popsáno a každý elektrikář Vám to podle těchto pokynů připraví. Více informací také můžete získat od našeho technika během bezplatné návštěvy.
 • Jak dlouho existujete?

  • Registrovaná značka „Chytrá pěna“ existuje od roku 2011, kdy došlo k podání přihlášky na úřadu průmyslového vlastnictví. Zahájení činnosti firmy bylo v roce 2010.
   Za dobu své existence však naše firma realizovala zateplení již na více než 4500 stavbách v ČR, na Slovensku, ale v Německu, Rakousku a Maďarsku.
 • Musím použít parozábranu? (proč tam je)

  • Ano, parozábranu je vždy vhodné použít. Zabraňuje prostupu vodních par z vnitřní strany. Je nutné si uvědomit, že vzdušná vlhkost by se uvnitř domu měla pohybovat mezi 40-60 %. Vlhkost se však zvyšuje v důsledku užívání. Každý člověk denně jen vydýchá, nebo vypotí 2-3 litry vody. Je nežádoucí, aby vlhkost prostupovala přes konstrukci záklopu do izolace, kde se díky parametru prostupu vodních par její prostup dokonce zpomalí. Dále parozábrana má jednu důležitou vlastnost – brání rychlému vyrovnávání rozdílných venkovních a vnitřních tlaků vzduchu, což je vlastně důvod, kde při nekvalitní tepelné izolaci dochází k tomu, že Vám těmito místy do objektu profukuje. Parozábrana tedy pomáhá k tomu, aby izolace pro svoje tepelně izolační vlastnosti měla co nejlepší podmínky.
 • NZÚ - Nová zelená úsporám

  • Program „Nová zelená úsporám“ je program ministerstva životního prostředí na snižování energetické náročnosti budov. To znamená, aby stavby byly co nejvíce účelné k využívání energetických zdrojů. Celý program je financován z prodeje emisních povolenek.
   V České republice funguje program „Nová zelená úsporám“ tak, že se firmy musí registrovat a registrovat také své výrobky, které pro program využívají. Na základě toho je přidělen tzv. SVT kód firmě i jednotlivým výrobkům.
   Jsou vypsány 3 kategorie + podkategorie podle toho, jaká opatření se podaří realizovat.
   1. určená pro rekonstrukce, kde základem je spočítání energetický poradcem aktuální energetická náročnost budovy a návrh opatření na její snížení buď o 20, 30, nebo 40% - podle toho jaká procentuální opatření se podaří realizovat je vypsán finanční příspěvek 400, 600, nebo 800Kč/m2 konstrukce. Základem je zpracování projektu a podání žádosti.
   2. určena pro novostavby, kde se poskytuje jednorázový příspěvek 300 – 400 tisíc Kč podle toho jakou kategorii energetické náročnosti budova bude plnit. Jedná se vždy o pasivní domy. Podmínkou je vždy použití systém řízeného větrání (tzv. rekuperace s vysokou účinností
   3. určena jako podpora využívání solární energie. Jedná se o samostatnou kategorii, kde se poskytuje příspěvek na zbudování fotovoltaických zdrojů energie.
  • (seznam energetických poradců je zveřejněn na stránkách ministerstva. Na jejich služby je možné zpětně požádat o příspěvek do výše 5000Kč)
   Ještě existuje jedna varianta požadavku, že v případě, že někdo žádá o tzv. kotlíkovou dotaci (změna zařízení na vytápění s menší ekologickou zátěží), může být v rámci toho požadováno, aby provedl i doplňková opatření na zateplení.
  • Na Slovensku je to trochu jinak (jednodušší) – není potřeba registrace firem (kromě kontaktních fasádních zateplovacích systémů). Stačí, když firma provede zateplení a dokladuje, že svým opatřením plní platné normy na jednotlivé konstrukce dle STN 730540-2

zaujala_vas_nabidka

spocitat_cenu

Lassen Sie die Kosten für Ihre Isolierung berechnen

m2
mm
pinguin bublina_1 6091 bublina_2

PŘIDAT POZNÁMKU

icon

Sparen Sie bis zu 70% der Heizkosten

Durch das Aufsprühen von Chytrá pěna® schaffen wir eine einheitliche Schicht ohne Fugen und Wärmebrücken. Die Wärme kann dadurch nirgendwohin entweichen, und Ihre Energiekosten werden erheblich gesenkt.

icon

Rückfluss der Investition
innerhalb von 5–8 Jahren

Die Investition in Chytrá pěna-Wärmedämmung wird sich in wenigen Jahren durch Einsparungen amortisieren. Und das lohnt sich!

icon

Ein Einfamilienhaus bis zu 200 m2
isolieren wir in einem einzigen Tag

Wir wissen, dass Zeit Geld ist und nicht verschwendet werden darf. Im Gegensatz zu anderen Isolierungen, deren Anwendung mehrere Wochen dauern würde, können wir Häuser innerhalb eines einzigen Tags isolieren.

 • icon

  Sparen Sie bis zu 70% der Heizkosten

  Durch das Aufsprühen von Chytrá pěna® schaffen wir eine einheitliche Schicht ohne Fugen und Wärmebrücken. Die Wärme kann dadurch nirgendwohin entweichen, und Ihre Energiekosten werden erheblich gesenkt.

 • icon

  Rückfluss der Investition
  innerhalb von 5–8 Jahren

  Die Investition in Chytrá pěna-Wärmedämmung wird sich in wenigen Jahren durch Einsparungen amortisieren. Und das lohnt sich!

 • icon

  Ein Einfamilienhaus bis zu 200 m2
  isolieren wir in einem einzigen Tag

  Wir wissen, dass Zeit Geld ist und nicht verschwendet werden darf. Im Gegensatz zu anderen Isolierungen, deren Anwendung mehrere Wochen dauern würde, können wir Häuser innerhalb eines einzigen Tags isolieren.