Víc než izolace...
phone+420 735 700 770
Znáte z TV - Loskuták

Vyjádření Chytrá pěna Bohemia k převzetí činnosti


Společnost Chytrá pěna Bohemia se rozhodla v dubnu roku 2018 začít podnikání v oblasti tepelných izolací. S růstem trhu a cen vnímala tuto příležitost jako možnost růstu a stabilního rozvoje firmy. V této době dostala nabídku od soukromé osoby ke koupi ochranné známky Chytrá Pěna  a dále webové stránky Chytrá pěna.cz, což usnadnilo vstup do tohoto segmentu. Vstoupila také do jednání se společností Chytrá pěna HS Group, která se nacházela v situaci akutního bankrotu a hrozilo propadnutí několika milionů korun uhrazených zákazníky jako zálohy.


Jako zájemce o doménu a ochrannou známku jsme nemohli ponechat desítky lidí v těžké situaci, proto jsme se rozhodli převzít všechny tyto doposud nezrealizované zakázky a všechny postupně dokončujeme na své vlastní náklady.


Společnost Chytrá pěna Bohemia nemá žádnou návaznost na společnost Chytrá pěna HS Group, která byla historicky uživatelem ochranné známky a pronajímala si ji, nejsme jejími nástupníky, ani jsme ji nepřevzali.
Jako zcela nový subjekt na trhu jsme akvírovali několik zaměstnanců, kterým byla několik měsíců dlužena mzda a tím si zajistili kvalitní personální zázemí tak, abychom mohli poskytovat špičkovou službu na trhu. Věříme, že nás trh ocení a získáme si stabilní a pevné místo.

Děkujeme za pochopení a důvěru v lepší poskytované služby naší společností.

Tým Chytrá pěna Bohemia